top of page

Dyr

Om alt er energi, og alt materielt har den samme opprinelsen utfra “Big Bang” teorien, fungerer dyr da annerledes enn mennesker når det gjelder bevissthet og healing? Jeg tror at - der mennesker kan dra nytte av en grundig forklaring på hvordan universet og energi fungerer for å øke effekten av healing og telepatatisk informasjon - er dyr mer åpne fordi de lever i nåtid, og ikke analyserer informasjon slik vi gjør.

De fleste som driver med dyr i hverdagen mener at hesten/katten/hunden deres kjenner sinne og redsel, glede og kjærlighet akkurat som dem. Der det tidligere ikke har vært akseptert å mene at dyr har evnen til å kjenne og uttrykke disse grunnleggende emosjoner, er det i dag mulig å bevise at de kan oppfatte, og reagere på, svært kompliserte stimuli, ikke nødvendigvis identiske med, men likeverdige med våre egne. At dyr har et følelsesliv, med dertil evne til å oppfatte inntrykk, kommunisere, trekke konklusjoner og handle, er noe vitenskapen har diskuterert kraftig gjennom generasjoner, og forskning som kan gi klarhet på hvordan dette fungerer har lenge foregått blant fag- og legfolk. Den siste tiden har flere seriøse forskere i dyreatferd - Jane Goodall, Marc Bekoff, Marthe Kiley-Worthington og Temple Grandin, for bare å nevne noen få - kommet med resultater som viser at dyr er langt mer utviklet enn tidligere tider kunne akseptere.  

Selv kan jeg si at jeg healer og kommuniserer med dyr, og jobber med deres eiere slik at de kan kommunisere bedre med hverandre, og dermed få økt livskvalitet. Jeg jobber gjerne med veterinærer og andre medisinere, men er ingen veterinær selv, og vil oppfordre ALLE til å ta kontakt med veterinæren sin, dersom det er mistanke om sykdom.

bottom of page