Pamela Serene Fornell   osnu
Spiritualist Prest, Medium, Klarsynt & Sertifisert Lærer 

Kommunikasjon, Veiledning, Utdanning

Dyr

Om alt er energi, og alt materielt har den samme opprinelsen utfra “Big Bang” teorien, fungerer dyr da annerledes enn mennesker når det gjelder bevissthet og healing? Jeg tror at - der mennesker kan dra nytte av en grundig forklaring på hvordan universet og energi fungerer for å øke effekten av healing og telepatatisk informasjon - er dyr mer åpne fordi de lever i nåtid, og ikke analyserer informasjon slik vi gjør.

De fleste som driver med dyr i hverdagen mener at hesten/katten/hunden deres kjenner sinne og redsel, glede og kjærlighet akkurat som dem. Der det tidligere ikke har vært akseptert å mene at dyr har evnen til å kjenne og uttrykke disse grunnleggende emosjoner, er det i dag mulig å bevise at de kan oppfatte, og reagere på, svært kompliserte stimuli, ikke nødvendigvis identiske med, men likeverdige med våre egne. At dyr har et følelsesliv, med dertil evne til å oppfatte inntrykk, kommunisere, trekke konklusjoner og handle, er noe vitenskapen har diskuterert kraftig gjennom generasjoner, og forskning som kan gi klarhet på hvordan dette fungerer har lenge foregått blant fag- og legfolk. Den siste tiden har flere seriøse forskere i dyreatferd - Jane Goodall, Marc Bekoff, Marthe Kiley-Worthington og Temple Grandin, for bare å nevne noen få - kommet med resultater som viser at dyr er langt mer utviklet enn tidligere tider kunne akseptere.  

Dyr har alltid hatt en sentral plass i menneskets utvikling. I dag er husdyr fortsatt en viktig del av jordbruket. Mennesker driver med dyr som livsstil og levebrød. Mange har hester, katter, hunder og andre dyr, og tenker på dem som en del av familien. Noen mennesker holder ikke dyr, men kan oppleve dem hvor enn de går - slik som fuglene vi mater utenfor vinduet om vinteren. Vi har mange muligheter til å nyte vårt felleskap med dyr, og gjensidig forståelse er et viktig startpunkt for healing og fellesskap, enten man ønsker et aktivt konkurransesamarbeid, en venn for livet, eller å bruke naturens kunnskap for personlig utvikling.

Steget fra å si at hunden din er glad i deg til å kunne påstå at den tenker tanker som vi kan lese er nå mindre, men fenomenet møter fortsatt latter, skrekk, sinne, tvil eller frydfylt spenning - alt etter hvor lytteren står i dette spørsmålet. På internett kan du lese om flere tusen dyretolker fra hele verden. Det er nok, som med andre yrker, noen som er svært dyktige mens andre er mindre gode. De er ofte - men ikke alltid - kvinner. Om dette skyldes at kvinner er flinkere til å gi slipp på kravene om noe ‘materielt’ å forholde seg til, eller om de bare er mer interesserte i alt som er ‘alternativt’, kan sikkert diskuteres. Alle har sin stil og, vil du bruke en tolk, må du velge den som høres riktig ut for deg og ditt dyr. Men for de som liker å forske litt selv, kan jeg gjerne anbefale en bok skrevet for noen år siden av engelske Julie Dicker og Anna Clemence Mews. Den heter “What Horses Say”, og er god lesing også om man er interessert i andre dyr enn hester. Julie Dicker var en svært begavet dyretolk, og det er et stort savn at hun døde i 2006.

Selv kan jeg si at jeg healer og kommuniserer med dyr, og jobber med deres eiere slik at de kan kommunisere bedre med hverandre, og dermed få økt livskvalitet. Jeg jobber gjerne med veterinærer og andre medisinere, men er ingen veterinær selv, og vil oppfordre ALLE til å ta kontakt med veterinæren sin, dersom det er mistanke om sykdom.