top of page

Mediumskap

Alle opplever fødsel og død. Når et barn er født blir hendelsen feiret, men døden er noe vi ofte ikke liker å tenke på. Og det er helt naturlig. Vi skal leve det livet vi har idag - glede oss over det vi kan gjøre for andre og for oss selv - og ikke bli overfokusert på hvordan de har det “på den andre siden”. Men det hender at folk dør uten å ha sagt det de har på hjertet til sine nærmeste. De “døde” kan ønske å gi en melding til oss - om noe som de skulle ha sagt, eller at de følger med og fortsatt er glad i oss. 

Mediumskap og klarsyn er to forskjellige evner. Det sies at alle medium er klarsynte, mens ikke alle klarsynte er medium. Dette er fordi informasjonen kommer fra forskjellige kilder, avhengig av om utøveren bruker mediumistiske eller klarsynte metoder.

Når noen bruker sine synske evner til å se etter situasjoner, stemninger, fortid- og mulige fremtidsutsiker for klienten, vil de få tilgang til mange - kanskje ikke alle - energilag som ligger og "flyter" rundt dem. Dette er på en måte "gratis" informasjon som kan tas opp av alle med evnen til å koble seg på, men det kan noen ganger være vanskelig å sortere mellom god og dårlig informasjon. Denne informasjonen blir verdiful i lys av tolkningen den gis av den klarsynte og klienten.

Et medium kobler seg ikke bare på de åpne energibølgene på samme måte, men henvender seg til intelligensen og personligheten til de som har gått bort. Individer som er på den andre siden har en høyere, raskere frekvens enn vi som fortsatt er på det materiale plan. Avdøde som ønsker å ha kontakt med oss må da senke sin frekvens samtidig som vi her må heve vår frekvens, slik at vi kan "høre" hva de sier. Dette er noe alle kan gjøre til en viss grad, i og med at vi alle kan oppleve å få meldinger fra våre nære og kjære, men et medium har utviklet sine evner utover gjennomsnittet. Det er som at alle kan synge i dusjen, men ikke alle kan/vil synge på en scene.

Jeg har diplom (DSNU) i medlemskap av Spiritualists National Union i England og har studert ved Arthur Findlay College - kanskje verdens fremste institusjon for disse studiene.

Når du kommer til meg vil jeg gi deg en "reading" eller "sitting" som det heter (de engelske ordene blir stort sett brukt også her i landet). Jeg starter som regel på det synske nivået, og går da over til det mediale når en av dine nærmeste som sterkt ønsker å ta kontakt.

Du må ha fylt 18 år. Som medium er min jobb å forsøke å gi bevis på at våre nærmeste overlever døden og deltar i våre liv. 

bottom of page