top of page

Jeg er født og oppvokst i USA, men har bodd i Oslo hele mitt voksne liv. 


Jeg har studert regelmessig på Arthur Findlay College i England siden 2008, for vi er aldri ferdig utdannet så lenge vi lever. Det er Arthur Findlay College og Spiritualists' National Union (SNU), som driver Arthur Findlay College, som har gitt meg mine spirituelle røtter. 

Via SNU er jeg sertifisert som medium, lærer av mediumskap og som Officient (junior prest). Jeg er også leder i Oslo Spiritualist Society - en organisasjon som er knyttet til SNU.

Barndommen min var omgitt av dyr og natur. Under oppveksten hadde jeg katter, hunder og hester, og kunne ikke tenke meg et liv uten dyr. Jeg syntes den gangen at jeg forsto hva dyrene tenkte. Jeg opplevde også å “høre” hva andre mennesker tenkte, og ble svært interessert i ESP (extra sensory perception), som var litt ‘i tiden’ på 70-tallet, men fikk alltid høre fra de voksne at “Pamela har en fargerik fantasi”. Dette er nok en vanlig reaksjon fra de voksnes side, og noe som mange barn opplever i den perioden av livet hvor de er mest åpne for ‘usynlige inntrykk’.

Interessen for dyr, ESP og lignende fortsatte inn i mitt voksne liv, men ble litt nedgravd etter hvert som hverdagen og dens forpliktelser ble mer påtrengende. Jeg opplevde fortsatt mye “rart” men begynte å følge med igjen for alvor i 2000 da jeg 'hørte' en drektig hoppe fortelle meg at hun kom til å dø, mens føllet ville overleve.. 

Nå må jeg presisere at jeg trodde ikke egentlig på at jeg hadde kommunisert med hoppen der og da. Jeg regnet med at det var den fargerike fantasien min som var i gang igjen. Tiden gikk, føllet ble født, og hoppen overlevde fødselen. Men så, 11 uker senere, døde hoppen spontant av tarmslyng. Jeg kunne ikke annet enn å oppsøke oppdretteren og kjøpe føllet. Etter det ble jeg mer bevisst på det jeg ser, hører, føler osv. Dette ledet meg til å oppsøke Arthur Findlay College i England og formet meg til den jeg er i dag.

Jeg jobber i dag mest med mennesker, men har jobbet med flere dyrearter - mest med hester og hunder - og utdannet meg som TTEAM (Tellington-touch Equine Awareness Method) praktiker i perioden 1999-2001. Jeg utdannet meg i Reiki I og II, våren 2002 og det dannet et grunnlag for healing-arbeidet med både dyr og mennesker i dag 

Jeg har kurs i dyreatferd fra veteinærhøyskolen i Danmark, og har deltatt i flere kurs rettet mot utvikling av de evenene jeg hadde fra før. Jeg har jobbet i 7 år for Norges Rytterforbund, og har ellers jobbet bl. a. som skribent og oversetter i flere år.

Om meg

Jeg er spirituelt medium, klarsynt, healer og dyretolk. Jeg er medlem av SNU (Spiritualists National Union) i England der jeg er sertifisert som lærer av mediumskap.

Jeg er også norges første SNU Spiritualist prest. 

bottom of page